Sorumluluk al, Emek ver ve bunları Vazifen bil.
  • Ne Yapıyoruz
  • Video Galeri
  • Foto Galeri
0 850 304 88 54 Bizi Arayın
[email protected] E-posta Adresimiz
kaynaşlı / Düzce Konumumuz
  • SEV Doğayı Koruma Vakfı
  • SEV Doğayı Koruma Vakfı
    Doğayı Korumak, Dünyayı Korumaktır.
  • SEV Doğayı Koruma Vakfı
Biz Kimiz? Biz Kimiz?
Doğal dengeyi ve çevresel değerleri nesiller boyu koruyan, geliştiren, öncü ve evrensel bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçlayan SEV, 1907 yılında Şeyda YILDIRIM önderliğinde Denizli’de kuruldu.

Bu kapsamda;

– Her yıl bir orman kurmayı hedeflemiştik.  2020 yılı sonuna göre 120 orman – 25 koru kurarak bu hedefimize fazlasıyla ulaştık.

– “Kendi Ormanını Kendin Kur” sloganı ile bu konuya duyarlı doğa ve çevre dostlarının, dilediği kişi ve kurumlar adına hatıra ormanları kurmalarını sağlıyoruz.

– Parklar, koruluklar oluşturduk. Okul, hastane, küçük sanayi sitesi, mezarlık, baraj kıyısı gibi çeşitli kamusal alanların ağaçlandırılmasına katkı sağladık.

– 2020 yılı sonuna göre toprakla buluşturduğumuz, bakım ve gözetimlerini sürdürdüğümüz 472.729 fidan, ağaç vasfına ulaşarak erozyonun etkilerini azaltmakta, Denizli doğasını yeşertmektedir.

– Kuşların üreme ve barınmalarına destek olmak için ağaçlıklı alanlara kuş yuvaları asıyoruz.

– “Kâğıdını Ver Ağacın Olsun” sloganı ile yaklaşık 5.500 ton atık kâğıt topladık. Elde edilen kazanımla “SEV – Atık Kâğıt Ormanı” kurduk.

– “Dünyanın Pili Bitmesin” sloganı ile kullanılmış pillerin toplanmasına ülke genelinde katkı sağlıyoruz. 2020 yılı sonuna göre yaklaşık 43 ton atık pili toplayarak, bertaraf edilmesini sağladık.

– “Elektronik Atık Toplama Hattı” oluşturarak 2020 yılı sonuna göre yaklaşık 90,7 ton elektronik atığın geri kazanımını sağladık.

– Okullarda çevre eğitimleri düzenliyor, yayınlarımız ve çevre sunumlarımızla toplumda çevre bilincinin yükselmesine katkı sağlıyoruz.

– Kullanımı birçok ülkede yasaklanan naylon poşet yerine “bez torba” kullanılması için örnek uygulamalar yaptık, bu alanda yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleşmesini diliyoruz.

– “Her Damlası Değerli” yaklaşımı ile sularımızın ve sulak alanlarımızın önemini vurguluyor, broşür, afiş, film gibi materyallerle kamuoyu oluşmasına ve halkın bilgilendirilmesine katkı sağlıyoruz.

– Faaliyetlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdiğimiz projelerimiz, ulusal ve uluslararası kurumların çevre fonlarıyla desteklendi.

SEV’e verilen her türlü desteği doğa ve çevre adına şükranla karşılıyor, bu coşkuyu toplumdan aldığımız güçle nesiller boyu sürdürmeyi hedefliyoruz.

Devamı
Hedefimiz
Yönetim
Yaban Hayatı Korumak
Doğa Rezervleri
29
Tem

Doğa Rezervleri

Korunan alanlar, tehdit altındaki türler ve ekosistemler için son sığınaklar olarak hayati hale geliyor.

Devamı...
Bilim Araştırması
29
Tem

Bilim Araştırması

Doğa Bilimi, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini gelecek nesiller için sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye yönelik tüm çabalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Devamı...
Koruma Programları
29
Tem

Koruma Programları

Hayatta kalmalarını sağlamak için Türkiye manzaralarını, florasını ve faunasını korumak, muhafaza etmek ve eski haline getirmek için çok çeşitli koruma programlarına katılıyoruz.

Devamı...
Çevresel Ürünler ve Hizmetler
29
Tem

Çevresel Ürünler ve Hizmetler

SEV Doğayı Koruma Vakfı, 114 yıldır Türkiye manzaralarına ve topluluklarına kar amacı gütmeyen doğa koruma hizmetleri sunmaktadır. Kanıtlanmış bir geçmişe sahibiz ve hükümetler, endüstri, üniversiteler, Geleneksel Sahipler ve diğer STK'lar için güvenilir bir dağıtım ortağıyız.

Devamı...
Ağaçlandırma Faaliyetleri
29
Tem

Ağaçlandırma Faaliyetleri

Kuruluşundan bu yana her yıl bir orman kurmayı hedefleyen SEV Doğayı Koruma Vakfı, erozyon etkisindeki alanları ağaçlandırıyor, ağaçlandırılmasına katkı sağlıyor.

Devamı...
Atık Yönetimi
29
Tem

Atık Yönetimi

Gelişen süreçte ülkede ve Denizli’de değişen koşullar, bu alanda yeni kararlar almamızı zorunlu kıldığı için; bir imece kültürüyle, gönüllü katılım ve çabalarla yürüttüğümüz atık kâğıt toplama çalışmalarımızı Nisan-2009’da sona erdirdik. Süreç içindeki kazanımlarla DOÇEV-Atık Kağıt Ormanı’nı kurduk. Atık yönetimi çalışmalarımız bu aşamada; atıkların değerlendirilmesinde kamuoyu bilincinin artırılması ve elektronik atık ile kullanılmış pillerin toplanmasına yönelik çalışmalarla sürmektedir.

Devamı...
Tümünü Görüntüle